Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні положення

Книжкова палата України державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, заснована на загальнодержавній власності і перебуває у сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Книжкова палата України створена з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи; повного статистичного обліку, комплектування й зберігання всієї друкованої продукції документальної пам'яті України; проведення книгознавчих та бібліографознавчих досліджень; створення баз даних бібліографічної інформації; видання бібліографічних покажчиків і науково-аналітичних оглядів.

Повне найменування "Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова", скорочене Книжкова палата України.

Заснована 24 січня 1919 року відповідно до Закону про утворення Головної Книжної Палати в м. Києві, ухваленого Радою Народних Міністрів і затвердженого Головою Директорії В. Винниченком.

Головні завдання Книжкової палати України визначені статтею 27 Закону України "Про видавничу справу" та Статутом Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

Відомості про Книжкову палату України внесено до Державних реєстрів:

 • Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;
 • Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (повний і недоторканий фонд Державного архіву друку).

 

Відповідно до Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Книжкова палата України пройшла державну атестацію наукової установи і отримала свідоцтво

Книжкова палата України:

 • Центр національної бібліографії
 • Інформаційний центр
 • Головна організація зі статистичного обліку видань

 • Національне агентство ISBN/ISMN в Україні
 • Національний центр ISSN в Україні
 • Державний архів друку
 • Видавнича організація

Правові засади діяльності

Законодавча база

Статус і функції Книжкової палати України визначені ст. 27 "Книжкова палата України" Закону України "Про видавничу справу" від 05 червня 1997 р. № 318/97-ВР.

Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР.

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700.

Про захист персональних даних : Закон України від 1.06.2010 № 2297-VI.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII .

Про обов'язковий примірник документів : Закон України від 09.06.1999 № 595-ХІV.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ.

Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні: Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013.

Про ефективне використання державних коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710.

Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-XXI» : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 956.

Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1475.

Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540.

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 № 1298.

Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608.

Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1345-р.

Деякі питання Книжкової палати : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 763-р.

Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення : Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 09.01.2014 № 1.

Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави : Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2019 №1139.

Інші документи, якими Книжкова палата України керується у своїй роботі

Положення про Державний архів друку.

Антикорупційна програма Державної наукової установи Книжкова палата України імені Івана Федорова

Державний архів друку

Головне сховище всіх видів видань, випущених в Україні з 1917 року. Містить понад 14 млн. одиниць зберігання.

Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України перебувають під охороною держави та є власністю держави (ст. 27 Закону України "Про видавничу справу").

Фонд Державного архіву друку є повним і недоторканим. Вилучення видань з фонду та їх винесення за межі Книжкової палати України заборонено.

Останнє оновлення 28.09.2023 року