Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2017 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2016 році

Електронні публікації

Дослідження з історії видавничої справи:

Історія видавництв України. Державні видавництва України. 1917—2007 рр.

Електронний масив документів з питань розвитку книжкової справи в Україні у 1985—2012 рр. (перелік документів).

Аналітичні огляди за матеріалами баз даних державної бібліографії:

Бібліометричний та статистичний аналіз неперіодичних видань 2004—2010 рр. з питань книгознавства

Бібліометричний аналіз газетних публікацій 2004—2010 рр. з питань книгознавства

Бібліометричний аналіз публікацій з питань книгознавства на сторінках журналів і періодичних збірників 2004—2010 рр.

Книги України у дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис книг" за 2012 р.)

Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2012 р.)

Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" за 2012 р.)

Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2012 рік)

Бібліометричний аналіз випуску картографічних видань в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис картографічних видань" за 2012 р.)

Розвиток науки в Україні (за матеріалами баз даних державної бібліографії "Літопис авторефератів дисертацій" за 2013 р.)

Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами баз даних державної бібліографії "Літопис журнальних статей" за 2013 р.)

Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами баз даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2013 р.)

Клюшніченко О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 12. — С. 16—19.

Кочупалова В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних ''Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.) / Віта Кочупалова, Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 3—11.

Кучеренко Л. Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2014 р.) / Леся Кучеренко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 9. — С. 3—13.

Устіннікова О. Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2015 р.) / Ольга Устіннікова, Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — С. 22—26.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних ''Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 8—17.

Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії:  аналітичний огляд  (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2015 р. ) / Олена Клюшніченко, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 10. — С. 3—8.

Устіннікова О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 3—9.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 3—14.

Устіннікова О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 3—10.

Клюшніченко О. Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних держ. бібліогр. "Літопис книг" за 2017 р.) / Олена Клюшніченко, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 3—10.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні : (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій" за 2017 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 10—16.

Фондознавчі дослідження Державного архіву друку:

Історіографічне та джерелознавче дослідження бази даних "Персональні бібліографічні посібники 1926―1930 років".

Бібліографічний покажчик відсутніх у фонді Державного архіву друку неперіодичних і періодичних видань 1917—1918 рр.

Бібліографічний покажчик відсутніх у фонді книжкових, періодичних і продовжуваних видань 1919—1920 рр.

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2010 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2011 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2012 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2013 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2014 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2015 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2016 році

Дослідження в галузі бібліографії:

Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах

Статті за матеріалами фонду:

2006 р.

Шумілова А. Створення електронної бази даних газетних видань на базі архівного фонду Книжкової палати України / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 2. — С. 32—33.

Шульженко С. Документальна пам'ять України: проблеми збереження і використання / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 34—36.

Устіннікова О. До історії створення видавничого акційного товариства "Час", 1918 рік : (за матеріалами спецфонду Книжкової палати України) / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 39—45.

Орлик О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань (крім газет) : (на базі Держархіву друку Книжкової палати України) / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 11. — С. 28—29.

2007 р.

Сенченко М. Фондам Книжкової палати України — 90 років / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 3—4.

Шульженко С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 28—29.

Копитько І. Свіча нашої пам'яті: голодний мор 1932—1933 рр. / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 11. — С. 47—48.

2008 р.

Устіннікова О. Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923—1925 років / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько // Вісник Книжкової палати. — № 1. — С. 35—41.

Сенченко М. Депозитарна цифрова бібліотека –– як єдина можливість вирішення проблем книгосховищ / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — № 2. — С. 3.

Копитько І. Таємниця, яку всі знали, але про яку боялися говорити / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 3. — С. 41—42.

Шумілова А. Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917—1919 років у фонді Книжкової палати України / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 37—43.

Орлик О. Журнальні видання Держархіву друку Книжкової палати України 1917—1920 рр. як джерело української преси / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 5. — С. 34—37.

Копитько І. Голодомор 1932—1933 років в Україні: про що свідчать архівні документи / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 7. — С. 34—36.

Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека — перспективний проект інформатизації Книжкової палати України / Галина Гуцол // Вісник Книжкової палати. — № 9. — С. 25—29.

Копитько І. Відлуння Голодомору 1932—1933 років: наслідки та уроки / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 38—40.

Шульженко С. Мовна політика в Україні (1917—1940 рр.) / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 11. — С. 40—42.

Копитько І. Гірка пам'ять / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 32—34.

2009 р.

Орлик О. Журнальні видання 20—30 років ХХ століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 6. — С. 37—40.

2010 р.

Крижанівська Т. Друковане слово — солдат Перемоги / Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 38—40.

Орлик О. Журнальний фонд Книжкової палати України 1941—1945 років / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 6. — С. 37—39.

Васьківська О. Друкована книжкова продукція, видана на терені України у 1917 році / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 25—28.

Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 29—30.

2011 р.

Васьківська О. Книжкова продукція у третьому році відбудування Української держави / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 32—37.

Шульженко С. Розроблення фонду державного архіву друку (періодичних видань 1947—1949 рр.) та створення електронних ресурсів ретроспективної бібліографії / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 42—44.

Галась І. Періодичні та продовжувані видання (журнали), видані на терені України в 1944—1949 рр. / Ірина Галась // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 34—40.

Орлик О. Тенденції та розвиток сучасної дитячої періодики (2008—2011 рр.) за матеріалами Книжкової палати України / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 49—50.

2012 р.

Шумілова А. Вплив політичної ситуації 1921 року на випуск книжкових видань / Анжела Шумілова, Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати. — № 7. — С. 44—47 ; № 8. — С. 48—52.

Тихоненко О. Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 років / Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 34—38 ; № 11. — С. 34—39.

2013 р.

Шульженко С. Документальна пам'ять про визволення Києва від гітлерівців у фондах Книжкової палати України / Світлана Шульженко, Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 31—35.

2014 р.

Шумілова А. Проблеми збереження фонду газетних видань 1917—1925 років Державного архіву друку / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 2. — С. 35—39.

Сахневич Ю. Журнал для дітей "Фрейд" видавництва "Культур-Ліга" (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) / Юлія Сахневич // Вісник Книжкової палати. — № 3. — С. 28—32.

Рогальова І. Аналітичний огляд журналів 1950—1953 рр., що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України / Ірина Рогальова // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 35—39.

2015 р.

Шумілова А. Текстові аркушеві видання 1917—1921 рр. як унікальні першоджерела історії України / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 1. — С. 32—35 ; № 2. — С. 33—38.

Васьківська О. Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — №11. — С. 41—46.

2016

Орлик О. Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917—1990 рр.) у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 41—44.

Шульженко С. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950—1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 38—44.

Васьківська О. Історіографія книговидавництва в Україні: становлення та розвиток / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — С. 41—47.

Васьківська О. Книговидавнича діяльність в УСРР у 1926 р.: тенденції та особливості розвитку / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 38—42.

2017

Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України / Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 42—47; № 2. — С. 44—49.

Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 32—39.

Васьківська О. Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 43—51.

2018

Васьківська О. Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917—1920 рр.): тенденції розвитку / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 2. — С. 38—48.

Васьківська О. Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917––1920 рр. / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 48—52.

Дояр Л. Практика заборони книжок в УСРР (1919—1937 рр.): історіографічний аспект / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 1. — С. 49—52.

Дояр Л. Спецфонд Книжкової палати України (1917—1921 рр.): заборонені книгодруки з історичної галузі / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 49—52.

Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918—1919 рр.) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 39—43.

Дояр Л. Перші надходження Книжкової палати України (книгодруки 1917 р.) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 12. — С. 6—9.

Шульженко С. Газети Української РСР 1955—1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд / Світлана  Шульженко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 12. — С. 37—44.

Рогальова І. Журнальні видання 1950—1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд / Ірина Рогальова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 12. — С. 44—48. 

Останнє оновлення 28.01.2019 року