Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ до публічної інформації


Вид публічної інформації. Нормативно-правові акти з питань доступу до публічної інформації

Запит на публічну інформацію

Інформація щодо процедури подання запиту на публічну інформацію та її отримання

Порядок складення та подання форми запиту на публічну інформацію

Форма запиту на публічну інформацію      

Порядок оскарження рішень Книжкової палати України або її дій чи бездіяльності

Звіт про надходження запитів на інформацію

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Як нас знайти


Вид публічної інформації.
Нормативно-правові акти з питань доступу до публічної інформації

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (далі Книжкова палата України) відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації",  пункту 6 наказу Держкомтелерадіо України від 8 червня 2011 р. № 139 "Про забезпечення доступу до публічної інформації",  є розпорядником інформації щодо використання бюджетних коштів, якою вона володіє.

 Наказ Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" від 07.07.2011 № 19 "Про забезпечення доступу до публічної інформації"


ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
ТА ЇЇ ОТРИМАННЯ

 

1. Запит в Книжкову палату України може бути поданий:
           — особисто запитувачем за адресою: кім. 305, просп. Л. Каденюка, 27, м. Київ, у робочий час: з понеділка по четвер з 8.30 до 12.00 та з 12.30 до 17.15, у п'ятницю — з 8.30 до 12.00 та з 12.30 до 16.00, остання п'ятниця місяця (санітарний день) — до 15.00;
            — на поштову адресу: просп. Л. Каденюка, 27, м. Київ, 02094 (із зазначенням на конверті "Запит на публічну інформацію";
            — на електронну адресу: office@ukrbook.net із зазначенням у темі повідомлення "Запит на публічну інформацію";
            — телефоном: 380(44) 292-01-84 (внутр. 104), 380(44) 292-64-73.

2. Запит може бути поданий особисто відповідальній особі з питань запитів на інформацію, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів Книжковою палатою України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, упродовж п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно.

7. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це упродовж п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів для оплати і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється упродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати запитувачем вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

8.1 Книжкова палата України не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

8.2 Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

8.3 Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цього порядку.

8.4 Запитувачем не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
           — прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
        — загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
           — підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

9. Про відмову в задоволенні запиту запитувача повідомляють письмово (за умови наявності реквізитів, перелічених у п. 8.4).

10. Порядок складення та подання форми запиту на публічну інформацію, порядок оскарження рішень Книжкової палати України або її дій чи бездіяльності розміщені на офіційному веб-сайті Книжкової палати України http://www.ukrbook.net у розділі "Доступ до публічної інформації".

На початок сторінки


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
Книжкової палати України
від __________ № _______

ПОРЯДОК складення та подання форми запиту
на публічну інформацію

 

1. Запит на публічну інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі Книжковій палаті України шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або по телефону.

2. Запит може бути поданий особисто відповідальній особі з питань запитів на інформацію, якою володіє Книжкова палата України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. Запит на публічну інформацію подається у довільній формі.

4. Для подання письмового запиту (особисто, поштою, електронною поштою або факсом) запитувач може використати форму, яку надає Книжкова палата України або яка розміщується в електронному вигляді (у форматах fpi.doc   , fpi.rtf    — для скачування з подальшим заповненням в електронному вигляді, fpi.pdf    — для друку) на офіційному веб-сайті Книжкової палати України http://www.ukrbook.net у розділі "Доступ до публічної інформації".

5. Запит на публічну інформацію повинен містити:

інформацію про запитувача: прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації (для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи); поштову адресу або електронну адресу; номер телефону, факсу (за наявності);

загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

форму та спосіб отримання інформації;

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Книжкової палати України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Запит в Книжкову палату України може бути поданий:

— особисто запитувачем за адресою: кім. 305, просп. Ю. Гагаріна, 27, м. Київ, у робочий час: з понеділка по четвер з 8.30 до 12.00 та з 12.30 до 17.15, у п'ятницю — з 8.30 до 12.00 та з 12.30 до 16.00, остання п'ятниця місяця (санітарний день) — до 15.00;

на поштову адресу: просп. Ю. Гагаріна, 27, м. Київ, 02094 (із зазначенням на конверті "Запит на публічну інформацію";

на електронну адресу: office@ukrbook.net із зазначенням у темі повідомлення "Запит на публічну інформацію";

факсом: 380(44)296-71-15;

телефоном: 380(44)292-01-84 (внутр. 104), 380(44)292-64-73.

На початок сторінки


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
Книжкової палати України
від __________ № _______

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
АБО ЇЇ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

 Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність Книжкової палати України можуть бути оскаржені в органі виконавчої влади — Держкомтелерадіо України, до сфери управління якого належить Книжкова палата України, або в суді.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Книжкової палати України в суді здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

інші рішення, дії чи бездіяльність Книжкової палати України, що порушили законні права та інтереси запитувача.

На початок сторінки


Відповідальна особа з питань запитів на інформацію — заступник директора з наукової роботи Гуцол Г. О.

№ кабінету 305

тел.: 380(44)292-01-84, 380(44)292-64-73

e-mail: ggutsol@ukrbook.net


 

Останнє оновлення 11.04.2023 року