Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Універсальна десяткова класифікація в Україні та світі

Визначення індексів УДК, ББК, авторського знака для документів

Загальні відомості

Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості") вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та авторського знака. Один і той самий шифр зберігання проставляється на весь тираж одного видання. Шифр зберігання розміщується у верхньому лівому куті звороту титульного аркуша видання у такій послідовності:

Авторський знак подають під першою цифрою індексу ББК.

Складові шифру визначаються за відповідними таблицями:

 • індекс УДК визначають за україномовними виданнями таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України;

 • індекс ББК визначають за російськомовними виданнями таблиць ББК 1997 року;

 • авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні)" Хавкіної Л. В.

Індекси УДК і ББК визначають за темою (змістом) видання. Їхнє основне завдання — максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно). Індексування документів за УДК і ББК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил — на основі методики індексування.

Авторський знак це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.

Книжкова палата України надає платну послугу з визначення індексів УДК, ББК і авторського знака для документів.

Залежно від видів документів визначають шифр видання (індекси УДК, ББК і авторський знак) або окремо індекс УДК.

Шифр зберігання видання (індекси УДК, ББК і авторський знак) визначають для:

 • неперіодичних книжкових видань

Індекс УДК визначають для:

 • продовжуваних видань

 • статей в наукових періодичних виданнях

 • авторефератів дисертацій

Порядок надання послуги

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Індекси УДК, ББК і авторський знак надаються на завершальному етапі підготовки і оформлення видання (після належного оформлення всіх інших елементів вихідних відомостей видання).

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ШИФРУ –
ІНДЕКСІВ УДК, ББК, АВТОРСЬКОГО ЗНАКА
для неперіодичних
книжкових видань
(крім авторефератів дисертацій)

НЕОБХІДНО НАДАТИ:

 • контактні дані:

    повне найменування замовника (платника послуги)

    П.І.Б. контактної особи

    тел., факс

    e-mail

 • дані про видання:

    титульний аркуш видання

    зворот титульного аркуша видання (з анотацією)

    зміст (перелік розділів) видання

    останню сторінку видання (з надвипускними та випускними даними)

 зазначити вид видання за цільовим призначенням (згідно з ДСТУ 3017:2015. "Інформація та
             документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять.")

 для художньої літератури: зазначити мову видання (якщо видання в
             перекладі – зазначити мову оригіналу), країну, де мешкає і працює автор,
             роки життя автора (за винятком сучасних авторів), професію /
             спеціальність автора (якщо він не письменник за професією)

 для видань іноземними мовами: надати переклад українською мовою
             титульного аркуша, звороту титульного аркуша (з анотацією), змісту
             (переліку розділів), останньої сторінки видання

 для отримання окремо індексу УДК: надати індекс ББК, визначений для
             видання, яке подається на індексування

 для отримання окремо індексу ББК: надати індекс УДК, визначений для
             видання, яке подається на індексування

 • копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для юридичних осіб)

 • дані про оплату послуги:

    звичайний / терміновий тариф

    в разі наявності передоплати вказати дату останньої оплати, суму, номер
             і дату рахунку-фактури

    за бажання внести передоплату за подальші замовлення вказати кількість
            шифрів, за які буде здійснено передоплату

ДЛЯ ОТРИМАННЯ

ІНДЕКСУ УДК

для статей,
авторефератів
дисертацій

НЕОБХІДНО НАДАТИ:

 • контактні дані:

    повне найменування замовника (платника послуги)

    П.І.Б. контактної особи

    тел., факс

    e-mail

 • дані про статтю / автореферат дисертації:

    повну назву статті / автореферату дисертації

    П.І.Б. автора

    короткий зміст статті / автореферату дисертації

    ключові слова

    список використаної літератури

 • копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для юридичних осіб)

 • дані про оплату послуги:

    звичайний / терміновий тариф

    в разі наявності передоплати вказати дату останньої оплати, суму, номер
             і дату рахунку-фактури

    за бажання внести передоплату за подальші замовлення вказати кількість
             індексів УДК, за які буде здійснено передоплату

ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ:

звичайне замовлення:

шифр / індекс УДК / індекс ББК для одного документа надається в порядку загальної черги замовлень упродовж 2—3 робочих днів. Термін виконання замовлення може бути подовжено (але не довше 10 робочих днів) залежно від кількості замовлень, складності тем документів, а також повноти відомостей, наданих замовником

термінове замовлення:

шифр / індекс УДК / індекс ББК для одного документа в терміновому порядку надається упродовж 1 робочого дня. Термін виконання замовлення може бути подовжено (але не довше 2 робочих днів) залежно від кількості замовлень, складності тем документів, а також повноти відомостей, наданих замовником

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ:

шифр для одного документа  (УДК, ББК, авторський знак):

звичайне замовлення: 30,00 грн. (в т. ч. ПДВ 5,00 грн.)

термінове замовлення: 60,00 грн. (в т.ч. ПДВ 10,00 грн.)

індекс УДК або ББК для одного документа

звичайне замовлення: 18,00 грн. (в т.ч. ПДВ 3,00 грн.)

термінове замовлення: 36,00 грн. (в т.ч. ПДВ 6,00 грн.)

УМОВИ ОПЛАТИ:

 • індекси надаються після оплати послуги

 • здійснення оплати відбувається на підставі наданого Книжковою палатою України рахунку-фактури відповідно до запиту

 • можливе внесення замовником передоплати, якщо він планує звертатись за послугою в подальшому

СПОСОБИ ПОДАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

І ОТРИМАННЯ ІНДЕКСІВ:

 • e-mail (у темі листа обов'язково зазначати: "УДК / ББК, найменування замовника". Замовлення розглядатиметься лише за наявності цієї інформації)

 • поштою

 • особисто в Книжковій палаті України

ПРИЙМАЛЬНІ ДНІ:

понеділок, середа, четвер: 10:00—12:00 та 13:00—16:00

КОНТАКТИ:

Відділ класифікаційних систем

Кабінет № 209

Просп. Юрія Гагаріна, 27, м. Київ, Україна, 02094
Тел.: 380 (44) 292-00-54
E-mail:udc@ukrbook.net

резервна udc2920054@meta.ua

Останнє оновлення 11.01.2017 року