Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

26 грудня 2019 р.  у конференц-залі Книжкової палати України відбувся науково-практичний семінар "Особливості підготовки неперіодичних видань до випуску" (організатор: ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова", співорганізатори: ДУ "Український інститут книги" та Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів") для вітчизняних суб'єктів видавничої справи (видавців).

У роботі cемінару взяли участь — Видавничий дім "Академперіодика" НАН України (м. Київ), Львівський державний університет фізичної культури, ФО-П Бихун В. Ю. (м. Київ), Національна академія Служби безпеки України (м. Київ), ТОВ "ВИДАВНИЦТВО АССА" (м. Харків), ПП "Видавництво "Фенікс" (м. Київ), ТОВ "ЛІТЕРА ЛТД" (м. Київ), ТОВ "КАЛАМАР" (м. Київ), ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ОВК" (м. Київ), ФО-П Усатенко Г. В. (м. Київ), МПП "Букрек" (м. Чернівці), ТОВ "Прінтеко" (м. Київ), ФО-П Рудзік І. С., ТОВ "Видавниче підприємство "ЮНІВЕРС" (м. Київ),  ТОВ "Книготорговельна база "Альфа" (м. Київ).

У вступному слові директор Книжкової палати України М. Сенченко озвучив славні віхи історії Книжкової палати України, яка упродовж  2019 року святкувала свій 100-річний ювілей і провела низку відповідних заходів (науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів тощо), ознайомив учасників семінару з етапами становленням  установи впродовж 28 років Незалежності України, окреслив основні завдання, що сьогодні стоять перед Книжковою палатою України і вирішення яких покликане забезпечити успішне виконання її головної функції — збереження документальної пам'яті України (Архіву державного друку), визначив перспективи розвитку установи на майбутнє.

У ході семінару прозвучали доповіді президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. Афоніна (Стратегія розвитку вітчизняного книговидання), начальник відділу підтримки книговидання Українського інституту книги Ю. Марченка (Дотримання видавничих стандартів — свідчення професіоналізму видавця), зав. відділу державної стандартизації Книжкової палати України, заслуженого працівника культури України Г. Плиси (Практика застосування нормативно-правових актів під час видавничого оформлення видань), зав. відділу класифікаційних систем Книжкової палати України В. Муравйової (Універсальна десяткова класифікація у неперіодичних виданнях), зав. відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України, магістра інтелектуальної власності І. Погореловської (Ідентифікація видань у системі ISBN: світовий досвід, національна практика), зав. відділу наукового опрацювання обов’язкових примірників Книжкової палати України В. Полякова (Система обов'язкового примірника видань як система формування документальної пам'яті України)