Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Чудовою ініціативою Книжкової палати" назвав виставку директор Інституту енциклопедичних досліджень Національної академії наук України Микола Железняк. У вступному слові він акцентував увагу на тому, що у цей непростий час боротьби за нашу свободу ми маємо дякувати Збройним Силам України за можливість організовувати такі виставки.

Заступник директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Микола Степаненко зазначив, що слово енциклопедія – найкоштовніший скарб, який є у кожного народу. Україна переживає своєрідний енциклопедичний бум, проте не всі довідники, словники, видання, книги можуть називатися енциклопедіями.

Від імені Державного комітету телебачення і радіомовлення України високо оцінив подвижницьку діяльність Книжкової палати у сфері книгознавства, зокрема енциклопедистики, перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак. Він відзначив унікальність виставки "Енциклопедії незалежної України", особливо наголосивши на перевиданні "Української малої енциклопедії" Євгена Онацького, з якого уже вийшло два томи цієї унікальної праці.

Під час заходу завідувачка Державного архіву друку Книжкової палати Лариса Дояр докладно поінформувала про контент експозиції книжкової виставки "Енциклопедії незалежної України".

На виставці репрезентовано 74 видавничих проєкти (143 одиниці зберігання), серед яких енциклопедії універсальні: "Енциклопедія сучасної України", "Енциклопедія українознавства", "УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)", "Велика українська енциклопедія", "Велика сучасна енциклопедія" тощо та галузеві: "Енциклопедія історії України", "Велика українська юридична енциклопедія", "Українська музична енциклопедія", "Шевченківська енциклопедія" та ін.

Активною діяльністю у вітчизняній енциклопедистиці позначилася й Книжкова палата України. Її вагомим внеском стала 2-томна "Енциклопедія Трипільської цивілізації" (Київ, 2004), видана під патронатом Міністерства культури і мистецтв України та Національної комісії у справах ЮНЕСКО. У співпраці з Міжрегіональною академією управління персоналом Книжкова палата України видала "Енциклопедію для видавця та журналіста" (Київ, 2010).

Важливим здобутком енциклопедичної справи є майже стовідсоткова україномовність.

За часів незалежності в Україні випущено чимало видань, позначених у бібліографічних описах як енциклопедичні. Насправді, лише незначна кількість із цієї друкованої продукції відповідає вимогам, що стосуються видань енциклопедичного ґатунку. Експозиція виставки уміщує велику кількість довідникових видань прикладного характеру, наприклад: "Сучасна енциклопедія любителя кішок", "Сучасна енциклопедія рибного лову", "Кишенькова енциклопедія грибника" тощо. Видавцям варто уважно ставитися до ідентифікації книги, щоб не допускати неналежного використання терміну "енциклопедія".

Загальновизнаними ознаками енциклопедій має стати доступність викладу, лапідарне подання інформації (лаконічно та виразно), наукова достовірність, позадискусійність тексту (відсутність контраверсій і суперечливих трактувань). Енциклопедія не може бути одноосібним видавничим проєктом, а доробком великого колективу авторів із найвищою науковою кваліфікацією.

Тематична книжкова виставка "Енциклопедії незалежної України" сприятиме об’єднанню інтелектуального потенціалу дослідників у галузі енциклопедистики, представників органів виконавчої влади, навчальних закладів, громадських та видавничих організацій, які, спираючись на традиції і досвід попередників, прагнуть розширити горизонти книговидання та сучасної енциклопедичної справи.