Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Книжкова палата представила свої доповіді на науково-практичній конференції

У червні 2019 року за участю представників ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" відбулася ІХ Науково-практична конференція "НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ", організована Науково-видавничою радою та Видавничим домом "Академперіодика" Національної академії наук України.

Основні наукові доповіді та дискусію було присвячено питанням видавничої діяльності вітчизняних наукових установ.

Ірина Погореловська — завідувач відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг (ISBN) у своїй науковій доповіді "Впровадження Міжнародної системи стандартної нумерації серіальних видань (ISSN) в Україні: стан та перспективи" поінформувала учасників конференції про те, що 6 березня 2019 р. Кабінет Міністрів України постановою № 163 "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)" визначив ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" національним центром реєстрації серіальних видань (національним центром ISSN).

Цей документ ухвалено з метою впорядкування потоку періодичних, продовжуваних та серійних (серіальних) видань, які видаються на території України, створення надійної та зручної в користуванні національної бази даних серіальних видань на основі ISSN, сприяння створенню умов для впровадження і поширення в Україні інформаційних технологій автоматичної ідентифікації, штрихового кодування серіальних видань на основі ISSN, електронного обміну даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом, удосконалення системи обліку видавничої продукції, інтеграції вітчизняних суб’єктів видавничої справи у світові ринки і мережі товарних потоків на засадах сучасних загальновизнаних стандартів ділового спілкування.

Учасники конференції були поінформовані, що учасниками системи ISSN є 90 країн світу. Ірина Погореловська розповіла про нову модель роботи Міжнародного центру ISSN, а також озвучила перелік питань, які стоять на порядку денному й вирішуються Книжковою палатою України з метою успішного впровадження ISSN в Україні.

Галина Плиса — завідувач відділу державної стандартизації поінформувала присутніх про те, що Книжковою палатою України оновлено національний стандарт ДСТУ 7152 "Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках" замість ДСТУ 7152:2010.

Оновлений національний стандарт, що наразі знаходиться на етапі прийняття в Національному органі стандартизації — ДП "УкрНДНЦ", містить положення щодо редакційного оформлення статей, доповідей і повідомлень, рекомендацій, матеріалів конференцій, нарад, коротких наукових повідомлень, рецензій, які публікують у наукових, зокрема науково-практичних, журналах і збірниках.

Галина Плиса ознайомила зі змінами, які внесено до проекту національного стандарту, а саме: розширено та оновлено перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті проекту стандарту; скорочено перелік термінів у розділі "Терміни та визначення понять", оскільки набув чинності новий термінологічний стандарт — ДСТУ 8344. Розширено перелік елементів оформлення публікацій, зокрема такими: унікальний ідентифікатор автора досліджень (ORCID ID, Researcher ID), цифровий ідентифікатор публікацій (DOI), знак охорони авторського права (©), бібліографічні посилання, відомості про ілюстрації й таблиці.

Пріоритетними питаннями, вирішенню яких сприятиме розроблений нормативний документ, є подальший розвиток та удосконалення національної нормативної бази видавничої галузі на основі застосування міжнародних стандартів (ISO), уніфікація редакційних процесів, упорядкування праці редакторів і видавців, підвищення якості наукових видань, які випускають в Україні.

У своєму виступі Галина Миколаївна звернула також увагу науковців і редакторів на неправомірне використання ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (замість ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання") під час формування ними списку використаної літератури, оскільки положення цього стандарту поширюються тільки на складання внутрішньотекстових, підрядкових і позатекстових посилань.

Представники оргкомітету конференції подякували Ірині Погореловській та Галині Плисі за участь в роботі конференції, наголосивши, що НАН України має давні, добрі робочі відносини з Книжковою палатою України і — сподівання на плідну співпрацю в подальшому.

Доповіді, подані та виголошені на конференції, будуть опубліковані у черговому випуску  видання "Наука України у світовому інформаційному просторі".