Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власник УДК і ліцензіати

 Універсальна десяткова класифікація (УДК) є інтелектуальною власністю міжнародної некомерційної організації "Консорціум УДК" (УДКК) (UDC Consortium, UDCC), що знаходиться у Нідерландах [http://udcc.org/]. Консорціум УДК здійснює роботу з ведення, вдосконалення і розповсюдження системи УДК. Актуалізація УДК забезпечується за допомогою введення в еталонну базу даних змін та доповнень, розроблених фахівцями Консорціуму.

 Уповноважені органи  різних держав (члени УДКК і ліцензіати) займаються підготуванням, випуском і розповсюдженням УДК національними мовами згідно з отриманою від УДКК ліцензією.

 Інформування розробників національних версій УДК і користувачів про здійснені Консорціумом зміни та доповнення відбувається за допомогою випуску щорічного журналу "Extensions and Corrections to the UDC". У свою чергу, розробники публікують зміни та доповнення до УДК національними мовами.

 Ведення, актуалізацію і вдосконалення українського варіанта таблиць УДК здійснює відділ класифікаційних систем Книжкової палати України, яка має ексклюзивну ліцензію на випуск і розповсюдження видань УДК українською мовою.

 При УДКК функціонує міжнародна Консультативна рада УДК, до складу якої входять представники різних держав-користувачів УДК (розробники національних версій, перекладачі, редактори, користувачі УДК, волонтери). Консультативну раду було створено для обговорення проблемних питань під час роботи над УДК та подання своїх зауважень і пропозицій щодо вдосконалення системи. З 2007 року завідувач відділу класифікаційних систем Книжкової палати України М. Й. Ахвердова є членом Консультативної ради як представник України.

 Зауваження, пропозиції і запитання користувачів щодо УДК для розгляду, аналізу, подальшого опрацювання і прийняття рішень можна надсилати до Консорціуму через Книжкову палату України.

На попередню сторінку


 

Останнє оновлення 19.11.2014 року