Головна

Головний редактор

директор Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", доктор технічних наук, професор, заслужений працівник науки і техніки України, член спілки письменників України

Сенченко Микола Іванович

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник головного редактора

доктор наук з соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Давидова Ірина Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

 

Редакційна колегія:

ПІБ

Основне місце роботи

Посада

Науковий

ступінь

Вчене звання

Країна

1

Сенченко

Микола

Іванович

ДНУ "Книжкова палата України

імені Івана Федорова"

директор

д-р техн. наук

професор,

голова редколегії

Україна

2

Асєєв

Георгій

Георгійович

Харківська державна академія культури

завідувач кафедри інформаційних технологій

д-р техн. наук

професор

Україна

3

Нешитой

Василь

Васильович

Білоруський державний університет культури і мистецтв

завідувач кафедри інформаційних ресурсів

д-р техн. наук

професор

Республіка Білорусь

4

Киричок

Петро

Олексійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

проректор з науково-педагогічної роботи

д-р техн. наук

професор

Україна

5

Ільганаєва

Валентина

Олександрівна

Харківська державна академія культури

професор кафедри бібліотекознавства
та соціальних комунікацій

д-р іст. наук

професор

Україна

6

Кулешов

Сергій

Георгійович

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

завідувач відділу

документознавства

д-р іст. наук

професор

Україна

7

Шейко

Василь

Миколайович

Харківська

державна академія культури

ректор

д-р іст. наук

професор

Україна

8

Матрюхін

Геннадій

Іванович

Московський державний університет друку
імені Івана Федорова

професор кафедри видавничої справи та книгознавства

д-р іст. наук

професор

Російська Федерація

9

Лопатовська

Ірена

Претт інститут

доцент Школи інформації

доктор філософії

доцент

США

10

Давидова

Ірина

Олександрівна

Харківська

державна академія культури

зав. кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій

д-р наук

з соціальних комунікацій

професор

Україна

11

Тріщук

Ольга

Володимирівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

зав. кафедри видавничої справи та редагування

д-р наук

з соціальних комунікацій

професор

Україна

12

Шемаєва

Ганна

Василівна

Харківська

державна академія культури

професор кафедри бібліотекознавства
та соціальних комунікацій

д-р наук

з соціальних комунікацій

професор

Україна

13

Теремко

Василь

Іванович

Національний Університет України імені Тараса Шевченка

зав. кафедри видавничої справи та редагування

д-р наук

з соціальних комунікацій

доцент

Україна

14

Маркова

Вікторія

Анатоліївна

Харківська

державна академія культури

зав. кафедри бібліографознавства
та інформаційно-бібліографічної діяльності

д-р наук

з соціальних комунікацій

професор

Україна

 

 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2019