Головна

Шеф-редактор

директор Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", доктор технічних наук, професор, заслужений працівник науки і техніки України, член спілки письменників України

Сенченко Микола Іванович

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний редактор

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи ХДАК

Давидова Ірина Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

 

Заступниця головного редактора

Васьківська Ольга Леонідівна вчений секретар Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

Редакційна колегія:

Давидова І. — д-р наук з соц. комунікацій, проф. (голова редколегії), Україна

Сенченко М. — д-р техн. наук, проф. (заступник голови редколегії), Україна

Кобєлєв О. д-р наук з соц. комунікацій, проф., Україна

Гандзюк В. канд. наук з соц. комунікацій, доц., Україна

Ільганаєва В. — д-р іст. наук, проф., Україна

Киричок А. канд. наук з соц. комунікацій, доц., Україна

лопатовська І. д-р філософії, доц., США

Мар'їна O. д-р наук з соц. комунікацій, доц., Україна

Маркова В. — д-р наук з соц. комунікацій, проф., Україна

Мацюк Г. канд. наук з соц. комунікацій, Україна

Сербін О. д-р наук з соц. комунікацій, Україна

Ткаченко В. д-р техн. наук, проф., Україна

Федушко С. — канд. техн. наук, доц., Україна

Шейко В. — д-р іст. наук, проф., Україна

Шпак В. д-р іст. наук, проф., Україна

 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2024