Головна

Журнал "Вісник Книжкової палати" висвітлює питання книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства. Публікує матеріали з питань видавничої діяльності, нормативно-правового забезпечення книговидання і книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні, проблемні статті про розвиток ЗМІ, книжкової та бібліотечної справи, рецензії й огляди нових видань, історичні розвідки.

 

Засновники журналу:

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

Харківська державна академія культури

Редакція, видавець і розповсюджувач:

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

 

Журнал "Вісник Книжкової палати" заснований у 1996 році і є єдиним науковим фаховим виданням у видавничій та бібліотечній галузях, який виходить щомісячно.

У редакційну колегію журналу входять 10 докторів наук — провідних фахівців з України, Росії, Білорусі та США.

Публікації в журналі здійснюються українською, російською та англійською мовами.

Постанови Вищої атестаційної комісії України, якими "Вісник Книжкової палати" було віднесено до наукових фахових видань України:

від 22.05.1997 № 1а/5

від 10.05.2000 № 1-02/5

від 11.10.2000 № 1-03/8

від 11.04.2001 № 5-05/4

від 21.05.2008 № 1-05/2

від 21.05.2008 № 1-05/5

від 22.12.2010 № 1-05/8.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735 журнал "Вісник Книжкової палати" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі соціальних комунікацій.

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2023