Головна

 

Георгій

Асєєв

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій ХДАК

Публікується у "Віснику…"
з 1997 року

Ірина

Давидова

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК

Публікується у "Віснику…"
з 2000 року

Наталя

Кушнаренко

доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри документознавства та книгознавства ХДАК

Публікується у "Віснику…"
з 1997 року

Про журнал

Редакційна колегія

Рубрики журналу

Правила оформлення та подання статей

Приклади оформлення списків літератури

Політика редакції

Наші автори

Цікаві публікації

Покажчик статей, опублікованих
у журналі

Електронний "Вісник…"

 


Алла

Соляник

доктор пед. наук, професор кафедри документознавства та книгознавства ХДАК

Публікується у "Віснику…"
з 1998 року

Вікторія

Маркова

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності Харківської державної академії культури

Публікується у "Віснику…"
з 1997 року

Віктор

Соколов

кандидат історичних наук, головний бібліотекар Національної парламентської бібліотеки України

Публікується у "Віснику…"
з 2000 року

Юрій

Бондар

доцент кафедри видавничої справи
та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук

Публікується у "Віснику…"
з 2011 року

Наталія

Черниш

кандидат філологічних наук, професор кафедри видавничої справи
і редагування Української академії друкарства

Публікується у "Віснику…"
з 1998 року

Галина

Швецова-Водка

доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства
і бібліографії РДГУ

Публікується у "Віснику…"
з 1996 року

Олександр

Афонін

Президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів

Публікується у "Віснику…"
з 1996 року

 

 

 

   

© Книжкова палата України, 2023