ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., №22 - 23, ст. 199; 2002 р., №17, ст. 121) такі зміни:

               частину першу доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) обов'язковий безоплатний примірник нормативно-правових актів, довідкових, енциклопедичних, історичних та наукових видань у сфері правознавства - Конституційному Суду України";

               у частині другій цифри та слово "6 і 7" замінити цифрами та словом "6, 7 і 9".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
4 квітня 2007 року
N 867-V