Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 3 червня 2009 року № 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2009 р. за № 559/16575

Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про видавничу справу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 897, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції" (далі - форма № 1-В (книги));

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції";

1.3. Форму звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" (далі - форма № 1-В (ЗМІ));

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації".

2. Поширити:

2.1. Форму звітності № 1-В (книги) та Інструкцію щодо її заповнення на видавництва, видавничі організації, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють випуск книжкової продукції, розташовані на території України;

2.2. Форму звітності № 1-В (ЗМІ) та Інструкцію щодо її заповнення на фізичних осіб - підприємців, редакції друкованих засобів масової інформації (далі - ЗМІ) або інші установи, що виконують їх функції з випуску у світ друкованих ЗМІ, розташовані на території України.

3. Увести форми звітності в дію:

3.1. № 1-В (книги) починаючи зі звіту за II квартал 2009 року;

3.2. № 1-В (ЗМІ) починаючи зі звіту за I півріччя 2009 року.

4. Установити такий порядок подання звітності за формами № 1-В (книги) та № 1-В (ЗМІ):

4.1. Видавництва, видавничі організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, подають звіт за формою № 1-В (книги) Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

4.2. Фізичні особи - підприємці, редакції друкованих ЗМІ або інші установи, що виконують їхні функції, з підготовки і випуску у світ друкованих ЗМІ подають звіт за формою № 1-В (ЗМІ) Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

4.3. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" подає Державному комітету статистики України та Державному комітету телебачення та радіомовлення України за узгодженими показниками зведену інформацію по Україні та регіонах на підставі форм № 1-В (книги), № 1-В (ЗМІ) про випуск друкованих видань у терміни, встановлені Планом державних статистичних спостережень.

5. Установити, що забезпечення бланками форм звітності № 1-В (книги) та № 1-В (ЗМІ) та інструкціями щодо їх заповнення покладається на Державну наукову установу "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

6. Департаменту видавничої справи та преси Державного комітету телебачення та радіомовлення України довести до видавництв, видавничих організацій галузі, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації, відповідних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та розмістити на web-сайті Держкомтелерадіо цей наказ.

7. Скасувати наказ Держкомтелерадіо від 11.12.2008 № 334 "Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення".

8. Юридичному управлінню за участю Департаменту видавничої справи та преси забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шевченка В. Г.

 

Т. в. о. Голови Комітету 

А. Л. Мураховський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко