ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ЛИСТ

від 19.02.2003 р. №642/30/5-2

Керівникам підприємств Держкомінформу, начальникам управлінь у справах преси та інформації обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, голові Комітету з інформації Автономної Республіки Крим, голові правління ДАК "Укрвидавполіграфія" 


       Держкомінформ України вважає за необхідне надати роз'яснення щодо розсилки обов'язкових примірників видань.

Відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" від 09.04.99 р. передачу одержувачам обов'язкових примірників документів здійснює їх виробник - юридична особа, незалежно від форми власності або фізична особа, яка виготовляє
 (в тому числі публікує) різні види тиражованих документів. Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" опублікування твору - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права виготовлених поліграфічними чи іншими способами примірників твору шляхом їх продажу або передачі права власності на них, чи володіння ними іншими способами. Згідно із ст. 1 Закону України "Про видавничу справу" підготовку та випуск у світ видавничої продукції здійснює видавець. Виготівник - особа, що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання (ст. 1 Закону України "Про видавничу справу").

Згідно із Законом України "Про видавничу справу" саме видавець має право реалізувати свою видавничу продукцію та іншим чином розпоряджатися нею (ст. 20 Закону), а виготівник не має право без дозволу замовника, яким може виступати видавець, передавати будь-кому виготовлений тираж видання (ч. 5 ст. 21), крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до постанови КМУ від 10 травня 2002 р. №608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" плата за пересилання обов'язкових примірників документів справляється відповідно до діючих тарифів на послуги поштового зв'язку. Згідно із ст. 9 вказаного Закону витрати, пов'язані з виготовленням і доставлянням обов'язкового безоплатного примірника документів, відносяться його виробниками на собівартість видавничої продукції та інших тиражованих документів. Собівартість продукції формує саме її власник.

Тобто, виходячи з наведеного, виробником документа є особа, яка публікує твір та має право власності (володіння) щодо нього - видавець (а не власне поліграфічне підприємство, яке здійснює лише виготовлення замовленого тиражу).

Водночас ч. 3 ст. 20 вказаного Закону серед обов'язків видавця передбачає контроль за своєчасним розсиланням виготівником обов'язкових примірників видань. Виходячи з наведених вище положень законодавства, така норма діятиме за умови, що видавець уповноважить виготівника здійснювати розсилку обов'язкових примірників видань, зазначивши про це відповідним чином в угоді про виготовлення видавничої продукції або в окремій угоді.

 

Голова Комітету 

І. Чиж