Випуск видавничої продукції в Україні в 2006 році

Випуск видавничої продукції (загальні дані)

Випуск книг і брошур за тематичними розділами

Випуск книг і брошур за територіальною ознакою

Випуск книг і брошур за цільовим призначенням


Випуск видавничої продукції (загальні дані)

Неперіодичні видання

Види видань

Кількість видань, друк. од.

Річний тираж,
тис. пр.

Друковані аркуші-відбитки, тис.

Книги та брошури

15867

54209,6

931320,8

Українською мовою

10 602 30 057,0 522 849,5

Російською мовою

4 118 20 001,8 339 410,3

Автореферати дисертацій

6009

606,4

684,6

Нотні видання

170

241,2

1833,8

Образотворчі видання

276

1048,7

2994,7

Картографічні видання

207

1141,3

6051,3

Аркушева продукція

1009

85978,7

124485,1

Інша друкована продукція, що не розподілена за основними видами

245

829

7691,3

Періодичні видання

Види видань

Кількість назв

Кількість номерів

Річний тираж,
тис. пр.

Періодичні та продовжувані видання (крім газет), у т.ч.:

2301

12 435

137500,2

Журнали

1327

7 657

93630,8

Збірники

604

1 580

479,3

Бюлетені

296

2 924

43323,8

Бібліографічні видання

74

274

66,3

Газети (з додатками)

2918

115 100

4235146

Українською мовою

1 412

59 113

1 358 803,6

Російською мовою

1 228

45 722

2 728 097,0

На початок сторінки


Випуск книг і брошур за тематичними розділами

Тематичні розділи

Кількість
друк. од.

Тираж,
тис. пр.

Друковані аркуші відбитки, тис.

Всього:

15867

54209,6

931320,8

Політична і соціально-економічна література, у т.ч:

4413

8941,3

168322,6

Суспільні науки в цілому

14

5,1

110,9

Філософія. Філософські науки, у т.ч.:

279

762,5

12001,7

            Філософія

102

160,4

2894,2

            Окультизм. Астрологія

64

434,5

6407,8

            Філософські науки (Логіка. Етика. Мораль. Практична філософія. Естетика)

113

167,6

2699,7

Психологія

209

453,8

8180,1

Релігія. Теологія. Атеїзм

331

1365,9

24534,9

Соціологія

79

66,8

1123,7

Демографія

16

3,5

101,2

Історія. Історичні науки, у т.ч.:

534

1159,5

26336,5

            Історія

40

33,1

750,4

            Історичні науки (Археологія. Епіграфіка. Архівознавство. Документознавство)

99

445,1

10657,7

            Історія України

376

645,8

13777,2

            Історія незалежної України

19

35,5

1151,2

Політика. Політичні науки, у т.ч.:

271

945,9

9828,1

            Політика

65

130,9

2148,2

            Політичні науки

125

158,8

2788,4

            Внутрішня політика України

61

640,6

4580,6

            Масові організації та рухи (політичні партії, громадські організації

20

15,6

310,9

Право. Юридичні науки

790

1409,4

27959,3

Державне адміністративне управління, у т.ч.:

181

311,3

6643,6

            Державне адміністративне управління (загальні питання)

141

188,5

2995,9

            Література з питань державотворення України

11

100,4

3149,0

            Національна безпека

29

22,4

498,7

Військова справа.Військова техніка

50

79,3

1582,3

Економіка. Економічні науки. Торгівля, у т.ч.:

1570

1996,6

43122,6

            Економіка

50

44,8

954,8

            Економічні науки

751

1022,1

23252,4

            Економічне становище України

31

17,5

455,8

            Торгівля (Зовнішня та внутрішня)

68

84,2

1973,8

            Організація і управління. Менеджмент

578

665,7

12791,3

            Праця. Наука про працю. Організація та охорона праці

92

162,3

3694,5

Профспілки

4

2,8

16,5

Соціальне забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб. Страхування.
Соціальне страхування

31

42,8

594,1

Етнографія. Етнологія. Спосіб життя народу. Жіноче питання, у т.ч.:

9

11,2

255,3

            Етнографія

7

9,2

214,8

            Етнологія

2

2,0

40,5

Організація та проведення дозвілля. Туризм

45

324,9

5931,8

Природничо-наукова література, у т.ч.:

1184

2039,1

26487

Наука в цілому. Наукознавство

46

146,4

2628,9

Загальні проблеми природничих і точних (декількох) наук

17

21,9

466,9

Математика

222

181,7

2881,6

Фізика. Механіка

162

90,8

1947,8

Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору

9

6,8

78,7

Хімія

65

52,4

1145,5

Біологія. Природознавство

156

197,5

3306,5

Екологія. Охорона навколишнього середовища

27

129,9

2410,2

Геологія. Геофізика. Геохімія. Геодезія. Картографія

121

182,3

2229,1

Географія. Краєзнавство. Музеєзнавство

61

25,9

504,2

Краєзнавство України (Українознавство)

96

233,8

3327,3

Музеєзнавство. Зберігання художніх цінностей та пам’яток архітектури

202

769,7

5560,3

Технічна література, у т.ч.:

2380

4234,9

73627,5

Стандартизація та сертифікація

744

153,2

776,1

Науково-технічна інформація. Органи НТІ. Документація

31

67,9

1527,0

Статистика. Статистичні методи

48

33,4

659,8

Метрологія

3

2,2

101,9

Загальні та комплексні проблеми прикладних наук, техніки та промисловості

69

60,9

1677,1

Інформатика. Кібернетика. Обчислювальна техніка

88

45,1

944,8

Комп'ютерні технології. Програмне забезпечення

227

189,6

4885,1

Автоматика. Телемеханіка. Електроніка

86

55,2

1829,9

Радіотехніка. Зв'язок

45

70,9

1435,8

Енергетика

172

92,5

1374,2

Гірнича справа

79

33,3

485,0

Металургія

34

21,1

607,9

Машинобудування. Приладобудування

146

106

2428,8

Хімічна технологія. Хімічна промисловість

41

35,6

575,2

Біотехнологія

10

1,8

23,3

Комунальне господарство. Домоведення. Служба побуту

202

2456,2

44134,1

Легка промисловість

28

107,8

1104,6

Будівництво. Архітектура

134

175,6

2903,7

Транспорт (у т.ч. Космонавтика)

153

468,3

5154,4

Пожежна справа

18

21,1

429,1

Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство

16

25,3

413,3

Реклама. Система інформації

3

10,4

120,1

Інші галузі промисловості

3

1,5

36,3

Сільськогосподарська література, у т.ч.:

330

703,9

12670,3

Харчова промисловість

32

32,4

591,3

Харчові продукти. Кулінарія

5

105,0

1976,0

Лісова та деревообробна промисловість

5

23,7

450,2

Сільське господарство

239

379,7

6521,4

Водне господарство

22

56,0

1118,0

Лісове господарство. Полювання

18

22,6

472,9

Рибне господарство. Рибальство

9

84,5

1540,5

Охорона здоров’я. Медична література, у т. ч.:

677

2206,5

43980,9

Медицина

627

1891,9

37403,0

Ветеринарія

13

24,2

218,9

Організація охорони здоров’я

37

290,4

6359,0

Література з фізичної культури і спорту

129

263,7

4319,1

Література з освіти та культура, у т.ч.:

2160

21803,6

373655,8

Освіта. Педагогіка

2115

21756,8

372810,6

Культура. Цивілізація. Прогрес

19

17,8

393,6

Культура України (Культурологічні дослідження)

26

29,0

451,6

Друк у цілому. Книгознавство. Преса. Поліграфія, у т.ч.:

329

341,4

7305,1

Книгознавство. Бібліографія. Бібліотечна справа. Каталоги

57

23,7

266,3

            Книгознавство

6

2,3

65,3

            Бібліографія

180

64,6

636,8

Друк у цілому. Журналістика. Засоби масової інформації

45

173,3

5230,9

Поліграфічна промисловість. Видавнича справа. Книжкова торгівля

41

77,5

1105,8

Мистецтво. Мистецтвознавство, у т.ч.:

163

184,2

3526,3

Мистецтвознавство

13

12,9

157,4

            Охорона пам’яток та пам’ятників історії та  культури

16

16,9

148,6

            Альбомні видання історичних пам'яток  України

1

1,0

72,8

Образотворче мистецтво

21

40,0

979,7

            Альбомні видання майстрів живопису

3

2,3

40,3

            Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн

14

41,6

1010,5

Музика. Музикознавство

66

29,1

488,9

Видовищні мистецтва

7

20,0

382,3

Українське кіномистецтво

5

13,0

135,0

Театр. Сценічне мистецтво

13

6,3

100,7

Українське театральне мистецтво

4

1,1

10,1

Література по філологічним наукам, у т.ч.:

828

1517,5

46067,6

Філологія

29

22,7

471,8

Мовознавство

213

749,8

25694,8

Українська мова

110

156,4

2612,2

Інші мови

261

342,7

6040,9

Літературознавство

55

62,2

7467,7

Українська література

132

167,3

3492,5

Інша література

28

16,4

287,7

Художня література, у т.ч.:

2410

7956,0

117849,3

Українська проза, поезія, драматургія

1323

3116,7

26463,7

Українська детективна та пригодницька література

59

257,3

4148,6

Українська фантастика і містика

24

50,4

675,3

Український сентиментальний (любовний) роман

15

32,7

428,7

Український історичний роман

21

84,5

1826,5

Зарубіжна проза, поезія, драматургія

145

624,9

10736,0

Зарубіжна детективна та пригодницька література

97

950,5

19338,5

Зарубіжна фантастика і містика

32

209

3983,5

Зарубіжний сентиментальний (любовний) роман

110

1137,5

21478,3

Зарубіжний історичний роман

48

420,4

9121,0

Література національних меншин України

10

5,2

85,4

Мемуари. Біографії

183

258,9

6091,6

Документалістика. Публіцистика

165

199,5

2892,7

Фольклор. Міфологія. Народна поетична творчість

106

551,5

9796,2

Інша художня література

72

57,0

783,3

Дитяча література, у т.ч.:

786

3525,7

41486,0

Науково-пізнавальна література для дітей

76

315,0

4892,2

Довідкові видання для дітей

41

184,0

3214,9

Українська художня література для дітей

492

2142,7

19468,7

Зарубіжна художня література для дітей

159

840,3

13489,3

Література національних меншин України для дітей

1

3

75,6

Дитяча літературна творчість

15

17,7

61,8

Збірники різних країн

2

23,0

283,5

Література універсального змісту

78

491,8

12023,3

На початок сторінки


Випуск книг і брошур за територіальною ознакою видань

Республіка, область, місто

Кількість друк. од.

Тираж,
тис. пр.

Друковані аркуші-відбитки, тис.

Всього: 15867 54209,6 931320,8

Автономна Республіка Крим

241

319,3

9235,8

Вінницька

320

165,3

2714,3

Волинська

224

142,0

1831,1

Дніпропетровська

482

542,7

9742,3

Донецька

1193

4411,9

73723,6

Житомирська

139

70,3

924,9

Закарпатська

149

201,0

2309,4

Запорізька

162

105,4

1437,4

Івано-Франківська

101

80,6

1017,8

Київська

94

167,1

2202,6

Кіровоградська

87

96,0

762,4

Луганська

219

110,4

1974,7

Львівська

961

1566,3

25527,0

Миколаївська

150

52,3

661,4

Одеська

595

331,3

4229,6

Полтавська

130

80,1

1016,6

Рівненська

116

71,0

1325,9

Сумська

337

151,2

2041,9

Тернопільська

421

1313,7

15745,6

Харківська

2619

18143,1

289538,0

Херсонська

75

41,5

535,4

Хмельницька

258

151,5

1709,7

Черкаська

154

105,3

1104,7

Чернівецька

312

116,7

1241,9

Чернігівська

167

160,1

1024,7

   Київ

6049

25398,7

476700,6

   Севастополь

112

114,8

1041,5

На початок сторінки


Випуск книг і брошур за цільовим призначенням

Розділи цільового призначення

Кількість
друк. од.

Тираж,
тис. пр.

Друковані аркуші відбитки, тис.

Всього:

15867

54209,6

931320,8

Наукові видання, у т.ч.:

2537

1528,4

36304,6

Монографії

1371

722,5

14110,9

Наукові звіти (повідомлення, огляди)

2

0,2

1,2

Тези доповідей наукових конференцій, з’їздів та ін.

126

38,2

795,4

Матеріали наукових конференцій та ін.

375

111,0

1949,3

Збірники наукових доповідей, праць, статей

163

65,5

1283,7

Документальні наукові видання (історія України)

112

255,3

5699,7

Інші наукові видання

362

331,7

12454,9

Препринти

26

4,0

9,5

Науково-популярні видання для дорослих

1159

5741,5

92027,3

Нормативні та виробничо-практичні  видання, у т.ч.:

811

1809,9

37744,2

Нормативні виробничо-практичні видання

104

303,5

2878,2

Виробничо-практичні видання

707

1506,4

34866,0

Офіційні видання, у т.ч.:

922

799,4

11429,7

Конституції різних країн

14

56,0

326,3

Кодекси законів

131

484,5

7647,4

Стандарти

721

147,2

542,5

Інші офіційні видання

56

111,7

2913,5

Громадсько-політичні видання

91

273,9

2842,1

Навчальні та методичні видання, у т.ч.:

5611

24750,5

436288,9

Для дошкільнят

96

486,9

3036,3

Для загальноосвітньої школи :

1052

18349,4

319868,5

        Підручники і посібники для 1-4 кл.

346

2547,4

18173,8

        Підручники і посібники для 5-9 кл.

479

12010,0

211349,6

        Підручники і посібники для 10-11 кл.

227

3792,0

90345,1

Для загальноосвітньої школи (для батьків, вчителів, вихователів)

406

1969,2

31694,2

Підручники для абітурієнтів

53

124,5

1346,1

Для закладів середньої спеціальної освіти

7

54,5

1176,3

Для інших навчальних закладів

11

112,7

2398,1

Для вищих навчальних закладів

3780

3397,2

71751,0

Для підвищення кваліфікації спеціалістів

53

130,9

2845,0

Практикуми

153

125,2

2173,4

Літературно-художні видання для дорослих

2410

7956,0

117849,3

Видання для дітей та юнацтва, у т.ч.:

786

3525,7

41486,0

Літературно-художні видання, у т.ч.:

668

3025,7

33376,4

Для дошкільнят

315

1431,4

11054,5

Для дітей молодшого шкільного віку

200

758,0

7650,8

Для дітей середнього та старшого шкільного віку

100

510,9

9833,6

Для юнацтва

53

325,4

4837,5

Науково-пізнавальні видання, у т.ч.:

78

321

4949,7

Для дошкільнят

3

16,0

71,8

Для дітей молодшого шкільного віку

39

184

2161,1

Для дітей середнього та старшого шкільного віку

33

110,0

2236,6

Для юнацтва

3

11

480,2

Довідкові видання, у т.ч.:

40

179,0

3159,9

Для дошкільнят

1

10,0

43,0

Для дітей молодшого шкільного віку

5

17,0

204,3

Для дітей середнього та старшого шкільного віку

30

148,0

2859,0

Для юнацтва

4

4,0

53,6

Довідкові видання, у т.ч.:

854

4022,9

94629,4

Енциклопедії та енциклопедичні словники:

116

630,7

19231,6

        Універсальні

71

321,5

8821,5

        Галузеві

45

309,2

10410,1

Мовні словники:

206

799,4

26038,9

        Мовні

104

593,9

21596,4

        Термінологічні

102

205,5

4442,5

Довідники:

476

1961,1

47046

        Масово-політичні

9

16,8

400,6

       Наукові

4

2,0

18,5

       Виробничі, у т.ч. каталоги, атласи

342

989,7

24084,3

       Навчальні (для вступників до вузів)

85

600,1

12928,9

       Популярні

36

352,5

9613,7

Путівники

56

631,7

2312,9

Інформаційні видання

23

31,3

364,5

Бібліографічні видання у т.ч.:

199

74,5

705,3

Бібліографічні покажчики

162

58,4

558,7

Інші бібліографічні видання

37

16,1

146,6

Видання для організації дозвілля

204

2740,6

43495,7

Рекламні видання

13

43,4

198,5

Література релігійного змісту

247

911,6

15955,3

На початок сторінки

На попередню сторінку