Випуск видавничої продукції в Україні в 2005 році

Випуск видавничої продукції (загальні дані)

Випуск книг і брошур за тематичними розділами

Випуск книг і брошур за територіальною ознакою

Випуск книг і брошур за цільовим призначенням


Випуск видавничої продукції (загальні дані)

Неперіодичні видання

Види видань

Кількість видань, друк. од.

Річний тираж,
тис. пр.

Друковані аркуші-відбитки, тис.

Книжки та брошури

15 720

54 059,8

1 274 562,2

Українською мовою

10 258

33 212,1

494 895,8

Російською мовою

3 982

16 612,0

354 799,7

Автореферати дисертацій

5 432

551,0

653,9

Нотні видання

105

111,9

1 352,7

Образотворчі видання

405

1 835,6

3 468,6

Картографічні видання

194

1 548,0

5 976,6

Аркушева продукція

1 625

18 329,1

47 875,5

Інша друкована продукція, що не розподілена за основними видами

1 417

1 387,8

5 388,9

 Періодичні видання 

Види видань

Кількість назв

Кількість номерів

Річний тираж,
тис. пр.

Періодичні та продовжувані видання (крім газет), у т.ч.:

2 182

12 043

132 456,9

Журнали

1 272

7 608

103 708,9

Збірники

570

1 549

611,3

Бюлетені

287

2 667

28 088,2

Бібліографічні видання

53

219

48,5

Газети (з додатками)

2 974

124 250

4 959 791,1

Українською мовою

1 509

66 674

1 668 318,2

Російською мовою

1 199

47 885

3 146 550,5


Випуск книжок і брошур за тематичними розділами

Тематичні розділи

Кількість видань,

друк. од.

Тираж, тис. пр.

Друковані аркуші-відбитки, тис.

Всього

15720

54059,8

1274562,3

Політична і соціально-економічна
література
, у т:

4107

10586,6

175443,6

Філософія. Філософські науки, у т.ч.:

222

446,7

7640,3

         Філософія

124

124,7

2473,8

         Окультизм. Астрологія

34

232,9

3700,1

        Філософські науки (Логіка. Етика. Мораль.
       
Практична філософія.
Естетика)

64

89,1

1466,4

Психологія

223

591,9

10182,8

Релігія. Теологія. Атеїзм

400

1294,4

21673,5

Соціологія

110

126,7

1944,4

Демографія

10

7,0

128,0

Історія. Історичні науки, у т.ч.:

578

1254,9

32736,1

          Історія

5

9,3

89,2

          Історичні науки (Археологія. Епіграфіка.
         Архівознавство
Документознавство)

111

239,1

5646,6

          Історія України

433

603,8

16138,3

          Історія незалежної України

29

402,7

10862,0

Політика. Політичні науки, у т.ч.:

214

1673,7

7569,7

          Політика

19

32,2

818,8

          Політичні науки

146

1248,9

5171,8

          Внутрішня політика України

38

52,2

664,9

          Масові організації та рухи (політичні партії,
          громадські організації

11

340,4

914,2

Право. Юридичні науки

665

1289,1

23041,5

Державне адміністративне управління, у т.ч.:

235

391

7086,8

         Державне адміністративне управління (загальні
       
 питання)

137

282,1

4968,1

        Література з питань державотворення України

54

51,2

1238,3

        Національна безпека

44

57,7

880,4

Військова справаійськова техніка

62

64,5

727,1

Економіка. Економічні науки. Торгівля, у т.ч.:

1296

3053,3

53283,9

        Економіка

10

17,4

493,6

        Економічні науки

632

1038,0

22664,0

        Економічне становище України

36

20,8

426,9

        Торгівля (Зовнішня та внутрішня)

54

109,9

996,0

        Організація і управління. Менеджмент

488

1658,8

24300,3

        Праця. Наука про працю. Організація та охорона
      
 
праці

76

208,4

4403,1

Профспілки

1

5,2

34,8

Соціальне забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб. Страхування. Соціальне страхування

30

58,2

1197,4

Етнографія. Етнологія. Спосіб життя народу. Жіноче питання, у т.ч.:

13

17,0

376,9

         Етнографія

8

14,9

350,2

         Етнологія

3

0,8

5,3

        Жіноче питання

2

1,3

21,4

Організація та проведення дозвілля. Туризм

48

313,0

7820,4

Природничо-наукова література, у т.ч.:

1197

1078,6

18917,8

Наука в цілому. Наукознавство

65

39,3

915,4

Загальні проблеми природничих і точних (декількох) наук

19

23,8

878,3

Математика

261

169,3

2746,3

Фізика. Механіка

175

93,6

2001,9

Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору

13

14,1

198,9

Хімія

72

52,5

1205,2

Біологія. Природознавство

147

156,1

3077,9

Екологія. Охорона навколишнього середовища

111

132,5

2488,9

Геологія. Геофізика. Геохімія. Геодезія. Картографія

51

44,8

652,3

Географія. Краєзнавство. Музеєзнавство

77

41,8

844,8

Краєзнавство України (Українознавство)

199

304,5

3859,0

Музеєзнавство. Зберігання художніх цінностей та пам’яток архітектури

7

6,3

48,9

Технічна література, у т.ч.:

2431

3553,3

54126,4

Стандартизація та сертифікація

669

149,6

981,2

Науково-технічна інформація. Органи НТІ. Документація

15

45

889,6

Статистика. Статистичні мектоди

59

20,8

404,1

Метрологія

21

6,2

78,7

Загальні та комплексні проблеми прикладних наук, техніки та промисловості

95

87,0

914,9

Інформатика. Кібернетика. Обчислювальна техніка

79

50,4

865,6

Комп'ютерні технології. Програмне забезпечення

243

224,6

4917,7

Автоматика. Телемеханіка. Електроніка

88

65,2

1026,3

Радіотехніка. Зв'язок

91

49,9

820,0

Енергетика

211

151

2015,7

Гірнича справа

66

27,3

595,7

Металургія

41

42,9

913,6

Машинобудування. Приладобудування

181

124,4

2254,1

Хімічна технологія. Хімічна промисловість

30

18,6

458,2

Біотехнологія

7

1,9

48,6

Комунальне господарство. Домоведення. Служба побуту

185

1539,1

25403,3

Легка промисловість

18

9,5

176,9

Будівництво. Архітектура

134

198,4

3345,1

Транспорт (у т.ч. Космонавтика)

155

686,2

7411,8

Пожежна справа

29

31,1

344,0

Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство

7

5,7

53,0

Реклама. Система інформації

4

2,8

34,5

Інші галузі промисловості

3

15,7

173,8

Сільськогосподарська література, у т.ч.:

427

965,1

17904,9

Харчова промисловість

52

130,4

2338,3

Харчові продукти. Кулінарія

12

95

1590,7

Лісова та деревообробна промисловість

12

16,9

121,6

Сільське господарство

274

540,2

9705,1

Водне господарство

43

134,9

3153,9

Лісове господарство. Полювання

24

17,9

288,5

Рибне господарство. Рибальство

10

29,8

706,8

Охорона здоров’я. Медична література

689

1568,3

127404,2

Література з фізичної культури і спорту

126

159,1

2690,2

Література з освіти та культура, у т.ч.:

2295

23250,8

689009

Освіта. Педагогіка

2236

23084,9

684955,2

Культура. Цивілізація. Прогрес

36

111,8

2916,8

Культура України (Культурологічні дослідження)

23

54,1

1137,0

Друк у цілому. Книгознавство. Преса.
Поліграфія
, у т.ч.:

307

871,4

8753,4

Книгознавство. Бібліографія. Бібліотечна справа. Каталоги

66

22,7

257,7

     Книгознавство

5

2,3

83,2

     Бібліографія

134

41

442,1

Друк у цілому. Журналістикаасоби масової інформації

52

54,6

1049,4

Поліграфічна промисловість. Видавнича справа. Книжкова торгівля

50

750,8

6921,0

Мистецтво. Мистецтвознавство, у т.ч.:

194

181,6

3413,8

Мистецтвознавство

7

9,1

179,8

     Охорона пам’яток та пам’ятників історії та
     культури

29

48,1

810,4

     Альбомні видання історичних пам'яток України

3

3,5

97

Образотворче мистецтво

35

35,7

518

     Альбомні видання майстрів живопису

2

1,2

56,6

     Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн

7

7,8

158,8

Музика. Музикознавство

78

46,8

995

Видовищні мистецтва

16

16,6

246,7

Українське кіномистецтво

1

1,0

23,3

Театр. Сценічне мистецтво

14

6,5

98

Українське театральне мистецтво

2

5,3

230,2

Література по філологічним наукам, у т.ч.:

821

1679,7

41873,5

Філологія

4

25,6

870,2

Мовознавство

186

722,0

19987,9

Українська мова

157

251,9

5913,2

Інші мови

295

443,5

10169,8

Літературознавство

70

64,3

1779,3

Українська література

85

140,1

2868

Інша література

24

32,3

285,1

Художня література, у т.ч.:

2273

5438,6

91094,3

Українська проза, поезія, драматургія

1252

1831,5

28538,9

Українська детективна та пригодницька література

41

178,2

2892,3

Українська фантастика і містика

17

43,6

741,9

Український сентиментальний (любовний) роман

17

86

1345,7

Український історичний роман

14

40,9

865,8

Зарубіжна проза, поезія, драматургія

79

243,2

4388,6

Зарубіжна детективна та пригодницька література

89

492,7

9698,6

Зарубіжна фантастика і містика

35

295,5

4981,2

Зарубіжний сентиментальний (любовний) роман

87

700,1

13357,5

Зарубіжний історичний роман

44

340,9

5891,9

Література національних меншин України

39

41,1

663,1

Мемуари. Біографії

202

269,3

5376,0

Документалістика. Публіцистика

193

384,7

5780,7

Фольклор. Міфологія. Народна поетична творчість

84

393,8

4425,8

Інша художня література

80

97,1

2146,3

Дитяча література, у т.ч.:

787

4192,5

33648,5

Науково-пізнавальна література для дітей

109

537,1

6058,2

Довідкові видання для дітей

59

371,0

6123,9

Українська художня література для дітей

419

2159,1

11519

Зарубіжна художня література для дітей

172

1054,3

9026,1

Література національних меншин України для дітей

6

12,6

212,0

Дитяча літературна творчість

14

9,4

62,3

Збірники різних країн

8

49,0

647,0

Література універсального змісту

66

534,2

10282,7

На початок сторінки


Випуск книжок і брошур за територіальною ознакою

Республіка, область, місто

Кількість видань, друк. од.

Тираж, тис. пр.

Друковані аркуші-відбитки, тис.

Всього

15720

54059,8

1274562,3

Автономна Республіка Крим

170

196,3

2406,7

Вінницька

332

216,8

3517,5

Волинська

167

175,7

2031,8

Дніпропетровська

572

568,9

11848,7

Донецька

948

3062,4

151194,5

Житомирська

168

85,5

1580,8

Закарпатська

121

224,4

1394,3

Запорізька

160

244,7

3417,7

Івано-Франківська

114

104,8

978,5

Київська

197

3314,7

396169,2

Кіровоградська

127

123,6

1426,8

Луганська

257

110,2

1719,7

Львівська

934

1174,4

17851,1

Миколаївська

181

72,7

782,9

Одеська

392

220,1

3401,7

Полтавська

139

171,7

2696,8

Рівненська

143

100,0

1493,4

Сумська

212

110,2

1602,9

Тернопільська

429

2550,1

21117,0

Харківська

2684

13429,4

201530,1

Херсонська

25

12,3

150,2

Хмельницька

244

153,2

1974,7

Черкаська

176

187,5

1751,6

Чернівецька

453

259,3

2831,6

Чернігівська

193

149,8

809,8

Київ

6090

26965,2

437743,7

На початок сторінки


Випуск книжок і брошур за цільовим призначенням

Розділи цільового призначення

Кількість видань, друк. од.

Тираж, тис. пр.

Друковані аркуші-відбитки, тис.

Наукові видання

2501

1633.5

40286.3

Науково-популярні видання для дорослих

1046

3280.4

53674.5

Нормативні та виробничо-практичні видання

905

2132,9

33263,3

Офіційні видання

908

898,6

13006,7

Громадсько-політичні видання

77

2741,0

22638,9

Навчальні та методичні видання

5684

26542,8

754959,8

Літературно-художні видання для дорослих

2273

5438,6

91094,3

Видання для дітей та юнацтва

787

4192,5

33648,5

Довідкові видання

920

4820,8

98630,4

Інформаційні видання

42

50,2

413,1

Бібліографічні видання

137

45,4

698,8

Література релігійного змісту

311

930,9

11247,6

Видання для організації дозвілля

123

1283,1

120698,5

Рекламні видання

6

69,1

301,6

Всього

15 720

54 059,8

1 274 562,3

На початок сторінки

На попередню сторінку